شرکت حسابداری تدبیرحساب همکاران
دانلود رایگان جزوه کامل اصول حسابداری 1

دانلود رایگان جزوه کامل اصول حسابداری 1


تعریف های زیادی برای حسابداری ارائه شده است ولی به طور کلی به معنای دسته بندی و گزارش گیری از فعالیت های مالی در سازمان های مختلف است. اصول حسابداری 1 در رابطه با اصول پایه فعالیت های حسابداری و ایجاد گزارش های مالی برای بخش های خدماتی و بازرگانی سازمان ها است.

سرفصل های این جزوه

  • مفاهیم اولیه حسابداری
  • شاخه های حسابداری
  • انواع گزارشات مالی
  • تهیه صورت های مالی
  • و غیره