شرکت حسابداری تدبیرحساب همکاران
لیست تعرفه تمدید نرم افزار های عمومی هلو

لیست تعرفه تمدید نرم افزار های عمومی هلو


قیمت ها به (تومان) است

تمدید سالانه تاخیر ۳ تا ۶ ماه تاخیر  ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر  ۱ تا ۱٫۵ سال تاخیر  ۱٫۵ تا ۲ سال
کد ۱۱ ۸۷۰.۰۰۰ ۹۵۷.۰۰۰ ۱.۰۴۴.۰۰۰ ۱.۱۳۱.۰۰۰ ۱.۲۱۸.۰۰۰
کد ۱۲ ۱.۵۷۰.۰۰۰ ۱.۷۲۷.۰۰۰ ۱.۸۸۴.۰۰۰ ۲.۰۴۱.۰۰۰ ۲.۱۹۸.۰۰۰
کد ۱۳ ۳.۷۵۰.۰۰۰ ۴.۱۲۵.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۸۷۵.۰۰۰ ۵.۲۵۰.۰۰۰
کد ۱۵ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
کد ۲۱ ۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۲۳۲.۰۰۰ ۱.۳۴۴.۰۰۰ ۱.۴۵۶.۰۰۰ ۱.۵۶۸.۰۰۰
کد ۲۲ ۲.۲۷۰.۰۰۰ ۲.۴۹۷.۰۰۰ ۲.۷۲۴.۰۰۰ ۲.۹۵۱.۰۰۰ ۳.۱۷۸.۰۰۰
کد ۲۳ ۴.۱۳۰.۰۰۰ ۴.۵۴۳.۰۰۰ ۴.۹۵۶.۰۰۰ ۵.۳۶۹.۰۰۰ ۵.۷۸۲.۰۰۰
کد ۲۴ ۹.۴۵۰.۰۰۰ ۱۰.۳۹۰.۰۰۰ ۱۱.۳۴۰.۰۰۰ ۱۲.۲۸۵.۰۰۰ ۱۳.۲۳۰.۰۰۰
کد ۲۵ ۹.۱۰۰.۰۰۰ ۹.۱۰۰.۰۰۰ ۹.۱۰۰.۰۰۰ ۹.۱۰۰.۰۰۰ ۹.۱۰۰.۰۰۰
کد ۳۱ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۵۴۰.۰۰۰ ۱.۶۸۰.۰۰۰ ۱.۸۲۰.۰۰۰ ۱.۹۶۰.۰۰۰
کد ۳۲ ۲.۶۳۰.۰۰۰ ۲.۸۹۳.۰۰۰ ۳.۱۵۶.۰۰۰ ۳.۴۱۹.۰۰۰ ۳.۶۸۲.۰۰۰
کد ۳۳ ۴.۴۵۰.۰۰۰ ۵.۰۵۰.۰۰۰ ۵.۴۶۰.۰۰۰ ۵.۹۱۵.۰۰۰ ۶.۳۷۰.۰۰۰
کد ۳۵ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰
کد ۴۱ ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳.۴۲۰.۰۰۰ ۱۴.۶۴۰.۰۰۰ ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ ۱۷.۰۸۰.۰۰۰
کد ۴۲ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ ۲۶.۹۵۰.۰۰۰ ۲۹.۴۰۰.۰۰۰ ۳۱.۸۵۰.۰۰۰ ۳۴.۳۰۰.۰۰۰
کد ۴۴ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰

☎️ مشاوره رایگان و تمدید

028-33330858

09122821887

تخفیف خوش حسابی

شرکت هلو برای مشتریانی که زودتر از موعد مقرر (حتی ۱ روز) هزینه تمدید پشتیبانی را پرداخت میکنند ۲۰ درصد تخفیف قرار داده لذا برای کاهش هزینه های خود در موعد مقرر تمدید پشتیبانی را انجام دهید تا از تخفیف خوش حسابی برخوردار شوید .

سنوات

در نظر داشته باشید که مبلغ تمدید نرم افزار هلو پس از اتمام تاریخ پشتیبانی مطابق با جدول فوق هر سه ماه و سپس هر ۶ ماه واجد سنوات خواهد شد و مبلغ سنوات به مبلغ سالیانه افزوده خواهد شد .

مزایا تمدید پشتیبانی چیست؟

خدمات تمدید پشتیبانی هلو در شرکت های مختلف دارای مزایای متفاوتی است. برای مثال هنگامی که شما پشتیبانی نرم افزار هلو را تمدید می کنید، از تمامی خدمات زیر بهره مند می شوید:

  • دریافت نسخه جدید نرم افزار و به روز رسانی آن به آخرین ورژن

  • استفاده از امکانات جدید اضافه شده به نرم افزار به پیشنهاد مشتریان

  • پشتیبانی یکساله و استفاده از خدمات تلفنی، حضوری و آنلاین بصورت نا محدود

  • تعویض یا به روز رسانی قفل نرم افزار جهت همخوانی آن با ویندوزهای ۶۴ بیتی یا ویندوز ۱۰

  • برطرف سازی کامل خطاهای احتمالی در نسخه های قدیمی تر

  • دریافت آخرین نسخه بستن حسابهای نرم افزار هلو

...