شرکت حسابداری تدبیرحساب همکاران
لیست قیمت نسخه های اختصاصی صنفی نرم افزار هلو

لیست قیمت نسخه های اختصاصی صنفی نرم افزار هلو


قیمت ها به (ریال) است

شرکت تدبیرحساب همکاران کد سند: 31
ردیف ‌نام محصول  نام پنل صنفی كد محصول  قیمت سال 1402(مرحله اول)
1 الکترونیک پنل صنفی الکترونیک 81453 120,000,000
2 رستوران و کترینگ پنل صنفی رستوران 84955 37,000,000
3 رستوران و کترینگ پيشرفته  84957 120,000,000
4 رستوران و کترینگ جامع 84941 270,000,000
5 رستوران و کترینگ شبکه 84944 600,000,000
6 طباخان پنل صنفی طباخان 84055 37,000,000
7 طباخان پیشرفته 84057 120,000,000
8 طباخان جامع 84041 270,000,000
9 طباخان شبکه 84044 600,000,000
10 اغذیه فروشان و مواد غذایی پنل صنفی گروه غذایی 82855 27,000,000
11 اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته 82857 83,000,000
12 اغذیه فروشان و مواد غذایی جامع 82841 230,000,000
13 اغذیه فروشان و مواد غذایی شبکه 82844 540,000,000
14 نرم افزار مدیریت آرایشگاه پنل صنفی آرایشگاه 81111 25,000,000
15 نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته 81113 72,000,000
16 نرم افزار مدیریت آرایشگاه حرفه ای 81133 210,000,000
17 نرم افزار مدیریت آرایشگاه جامع 81141 450,000,000
18 نرم افزار مدیریت آرایشگاه شبکه 44 81144 920,000,000
19 نرم افزار عینک پنل صنفی عینک 81211 25,000,000
20 نرم افزار عینک پیشرفته 81213 96,000,000
21 نرم افزار عینک جامع 81241 270,000,000
22 نرم افزار عینک شبکه 81244 680,000,000
23 پخش ساده (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد ولی قیمت دارد) پخش قدیم 81321 70,000,000
24 پخش متوسط (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81322 168,000,000
25 پخش پیشرفته (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81323 340,000,000
26 پخش جامع (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81341 540,000,000
27 پخش شبکه (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) 81344 1,000,000,000
28 مدیریت پخش پنل صنفی پخش 81346 300,000,000
29 مدیریت پخش + GPS 81348 520,000,000
30 مدیریت پخش (شبکه) 81347 720,000,000
31 مدیریت پخش (شبکه) + GPS 81349 1,800,000,000
32 فروش مانتو و پوشاک پنل صنفی مانتو و پوشاک 85012 70,000,000
33 فروش مانتو و پوشاک - پیشرفته 85033 144,000,000
34 مانتو و پوشاک - جامع 85041 390,000,000
35 مانتو و پوشاک - شبکه 85044 720,000,000
36 سوپرمارکت پنل صنفی سوپر مارکت 81812 55,000,000
37 سوپرمارکت پیشرفته 81813 128,000,000
38 سوپرمارکت جامع 81841 310,000,000
39 سوپرمارکت شبکه 81844 600,000,000
40 قنادی و آجیل فروشی پنل صنفی خشکبار 81932 70,000,000
41 قنادی و آجیل فروشی پیشرفته 81933 176,000,000
42 قنادی و آجیل فروشی جامع 81941 360,000,000
43 قنادی و آجیل فروشی شبکه 81944 750,000,000
44 لوازم یدکی پنل صنفی لوازم یدکی 82012 31,000,000
45 لوازم یدکی پیشرفته 82013 97,000,000
46 لوازم یدکی جامع 82041 270,000,000
47 لوازم یدکی شبکه 82044 600,000,000
48 نرم افزار آرایشی و بهداشتی پنل صنفی آرایشی و بهداشتی 82112 61,000,000
49 لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته 82113 132,000,000
50 لوازم آرایشی و بهداشتی جامع 82141 250,000,000
51 لوازم آرایشی و بهداشتی شبکه 82144 580,000,000
52 فراورده های پروتئینی پنل صنفی مواد پروتئینی 82212 80,000,000
53 فراورده های پروتئینی جامع 82241 320,000,000
54 فراورده های پروتئینی شبکه 82244 650,000,000
55 اتوماسیون تخصصی فراورده های پروتئینی 82247 980,000,000
56 لوازم خانگی و صوتی تصویری پنل صنفی لوازم خانگی 83112 50,000,000
57 لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته 83113 144,000,000
58 لوازم خانگی و صوتی تصویری جامع 83141 270,000,000
59 لوازم خانگی و صوتی تصویری شبکه 83144 600,000,000
60 بازرگانی پارچه و پرده پنل صنفی بازرگانی 82412 36,000,000
61 بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته 82413 125,000,000
62 بازرگانی پارچه و پرده جامع 82441 280,000,000
63 بازرگانی پارچه و پرده شبکه 82444 600,000,000
64 رنگ و ابزار فروشی پنل صنفی رنگ و ابزار 82712 31,000,000
65 رنگ و ابزار فروشی - پبشرفته 82713 115,000,000
66 رنگ و ابزار فروشی - جامع 82741 230,000,000
67 رنگ و ابزار فروشی - شبکه 82744 450,000,000
68 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری پنل صنفی کامپیوتر موبایل ماشین های اداری 20132 72,000,000
69 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - پیشرفته 20133 184,000,000
70 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - جامع 20141 330,000,000
71 کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - شبکه 20144 670,000,000
72 باطری فروشان پنل صنفی باطری فروشان 82912 26,000,000
73 باطری فروشان پیشرفته 82913 117,000,000
74 باطری فروشان جامع 82941 265,000,000
75 باطری فروشان شبکه 82944 550,000,000
76 فروشندگان کالای خواب پنل صنفی کالای خواب 83012 33,000,000
77 فروشندگان کالای خواب پیشرفته 83013 112,000,000
78 فروشندگان کالای خواب جامع 83041 310,000,000
79 فروشندگان کالای خواب شبکه 83044 580,000,000
80 لوازم ایمنی و آتش نشانی پنل صنفی لوازم ایمنی و آتش نشانی 83212 37,000,000
81 لوازم ایمنی و آتش نشانی جامع 83241 260,000,000
82 لوازم ایمنی و آتش نشانی شبکه 83244 600,000,000
83 فتوکپی و اوزالید پنل صنفی فتوکپی 83311 32,000,000
84 فتوکپی و اوزالید پیشرفته 83313 127,000,000
85 فتوکپی و اوزالید جامع 83341 280,000,000
86 فتوکپی و اوزالید شبکه 83344 550,000,000
87 فروشندگان مواد شیمیایی پنل صنفی مواد شیمیایی 83412 56,000,000
88 فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته 83413 176,000,000
89 فروشندگان مواد شیمیایی جامع 83441 430,000,000
90 فروشندگان مواد شیمیایی شبکه 83444 790,000,000
91 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پنل صنفی لوازم و تجهیزات پزشکی 83611 30,000,000
92 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته 83612 89,000,000
93 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی حرفه ای 83613 200,000,000
94 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی جامع 83641 360,000,000
95 لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شبکه 83644 1,080,000,000
96 فرش ماشینی و موکت پنل صنفی فرش و موکت 84112 45,000,000
97 فرش ماشینی و موکت پیشرفته 84113 120,000,000
98 فرش ماشینی و موکت جامع  84141 310,000,000
99 فرش ماشینی و موکت شبکه 84144 650,000,000
100 فروشندگان لاستیک پنل صنفی لاستیک 84212 105,000,000
101 فروشندگان لاستیک جامع 84241 320,000,000
102 فروشندگان لاستیک شبکه 84244 700,000,000
103 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پنل صنفی لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی 20412 33,000,000
104 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - پیشرفته 20433 136,000,000
105 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - جامع 20441 220,000,000
106 لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - شبکه 20444 600,000,000
107 شوفاژ و تهویه مطبوع پنل صنفی شوفاژ و تهویه 84412 45,000,000
108 شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته 84413 160,000,000
109 شوفاژ و تهویه مطبوع جامع 84441 310,000,000
110 شوفاژ و تهویه مطبوع شبکه 84444 600,000,000
111 فروشندگان ساعت پنل صنفی ساعت 84512 57,000,000
112 فروشندگان ساعت پیشرفته 84513 176,000,000
113 فروشندگان ساعت جامع 84541 340,000,000
114 فروشندگان ساعت شبکه 84544 680,000,000
115 خرازی پنل صنفی خرازی 84811 42,000,000
116 خرازی پیشرفته 84813 104,000,000
117 خرازی جامع 84841 310,000,000
118 خرازی شبکه 84844 680,000,000
119 خدمات پس از فروش پنل صنفی خدمات پس از فروش 20032 70,000,000
120 خدمات پس از فروش پیشرفته 20033 200,000,000
121 خدمات پس از فروش جامع  20041 340,000,000
122 خدمات پس از  فروش شبکه  20044 650,000,000
123 آهن فروشی پنل صنفی آهن فروشی 20512 70,000,000
124 آهن فروشی - پیشرفته 20533 210,000,000
125 آهن فروشی جامع  20541 480,000,000
126 آهن فروشی شبکه  20544 1,440,000,000
127 کیف و کفش پنل صنفی کیف و کفش 20612 30,000,000
128 کیف و کفش - پیشرفته 20633 120,000,000
129 کیف و کفش - جامع  20641 200,000,000
130 کیف و کفش - شبکه  20644 570,000,000
131 کارواش پنل صنفی کارواش 20722 64,000,000
132 کارواش - جامع  20741 198,000,000
133 کارواش - شبکه  20744 460,000,000
134 طلا و جواهر پنل صنفی طلا و جواهر 31065 120,000,000
135 طلا و جواهر پیشرفته 31085 340,000,000
136 طلافروشی جامع 31087 700,000,000
137 طلا فروشی شبکه  31089 1,300,000,000
138 کاشی و سرامیک پنل صنفی کاشی وسرامیک 21212 52,000,000
139 کاشی و سرامیک جامع 21241 230,000,000
140 کاشی و سرامیک شبکه  21244 520,000,000
141 میوه و تره بار پنل صنفی میوه و تره بار 21313 65,000,000
142 میوه و تره بار - جامع 21341 189,000,000
143 میوه و تره بار - شبکه  21344 340,000,000
144 سنگ بری و سنگ فروشی پنل صنفی سنگ 21712 45,000,000
145 سنگ بری و سنگ فروشی - پیشرفته 21733 160,000,000
146 سنگ بری و سنگ فروشی - جامع 21741 310,000,000
147 سنگ بری و سنگ فروشی - شبکه 21744 600,000,000
148 شیشه بری پنل صنفی شیشه 21831 42,000,000
149 شیشه بری - پیشرفته 21833 160,000,000
150 شیشه بری - جامع 21841 310,000,000
151 شیشه بری - شبکه 21844 600,000,000
152 لوازم التحریر و کمک آموزشی پنل صنفی لوازم التحریر 21912 47,000,000
153 لوازم التحریر و کمک آموزشی - پیشرفته 21933 139,000,000
154 لوازم التحریر و کمک آموزشی - جامع 21941 270,000,000
155 لوازم التحریر و کمک آموزشی - شبکه 21944 540,000,000
156 اجاره کالا پنل صنفی اجاره کالا 22012 32,000,000
157 اجاره کالا - پیشرفته 22033 125,000,000
158 اجاره کالا - جامع 22041 300,000,000
159 اجاره کالا - شبکه 22044 520,000,000
160 صرافی پنل صنفی صرافی 22223 120,000,000
161 صرافی پیشرفته 22233 300,000,000
162 صرافی جامع 22241 480,000,000
163 صرافی شبکه 22244 1,150,000,000
164 دباغی پنل صنفی دباغی 22532 60,000,000
165 دباغی - پیشرفته 22533 210,000,000
166 دباغی - جامع 22541 340,000,000
167 دباغی - شبکه 22544 650,000,000
168 املاک ساده پنل صنفی املاک 85311 32,000,000
169 املاک متوسط 85312 152,000,000
170 املاک پیشرفته 85313 310,000,000
171 املاک جامع 85341 430,000,000
172 املاک شبکه  85344 860,000,000
173 فروش چوب و MDF پنل صنفی چوب و MDF 85632 65,000,000
174 فروش چوب و MDF پیشرفته 85633 184,000,000
175 فروش چوب و MDF جامع 85641 290,000,000
176 فروش چوب و MDF شبکه 85644 670,000,000
177 نمایندگی بیمه پنل صنفی نمایندگی بیمه 85723 80,000,000
178 نمایندگی بیمه جامع 85741 390,000,000
179 نمایندگی بیمه شبکه 85744 820,000,000
180 ضایعات و اوراقی ضایعات و اوراقی 85841 720,000,000
181 ضایعات و اوراقی 85844 1,150,000,000
182 فودکورت پنل صنفی اختصاصی فود کورت ها - 980,000,000
183 شرکتهای بازرگانی شرکت های بازرگانی 10175 350,000,000
184 شرکتهای بازرگانی جامع 10177 1,000,000,000
185 شرکتهای بازرگانی شبکه 10179 1,500,000,000
186 شرکتهای تولیدی شرکت های تولیدی 10285 520,000,000
187 شرکتهای تولیدی جامع 10287 1,120,000,000
188 شرکتهای تولیدی شبکه 10289 1,750,000,000
189 شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری 10485 630,000,000
190 شرکت های پیمانکاری جامع 10487 1,320,000,000
191 شرکت های پیمانکاری شبکه 10489 1,950,000,000
192 نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - پایه پنل تخصصی
کلینیک های زیبایی
86233 250,000,000
193 نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - جامع 86241 990,000,000
194 نرم افزار  تخصصی کلینیک زیبایی - شبکه 86244 1,800,000,000
195 نرم افزار تخصصی مدیریت مطب پایه پنل تخصصی مدیریت مطب 86323 180,000,000
196 نرم افزار  تخصصی مدیریت مطب جامع  86341 550,000,000
197 نرم افزار  تخصصی مدیریت مطب  شبکه 86244 960,000,000
198 پنل  تخصصی اماکن ورزشی - سینگل پنل  تخصصی اماکن ورزشی 86141 320,000,000
199 پنل  تخصصی اماکن ورزشی - شبکه 86144 790,000,000
200 پنل تخصصی اتو سرویس پنل تخصصی اتو سرویس 85431 120,000,000
201 پنل تخصصی اتو سرویس متوسط 85432 250,000,000
202 پنل تخصصی اتو سرویس پیشرفته 85433 560,000,000
203 پنل تخصصی اتو سرویس جامع 85441 860,000,000
204 پنل تخصصی اتو سرویس شبکه 85444 1,300,000,000
205 کافه رستوران  پنل صنفی کافی شاپ 86055 37,000,000
206 کافه رستوران پیشرفته 86057 120,000,000
207 کافه رستوران جامع 86041 270,000,000
208 کافه رستوران شبکه  86044 600,000,000
209 نرم افزار تخصصی کافه رستوران 86047 840,000,000
210 نان و فرآورده های غلات  پنل صنفی نان و فرآورده های غلات 85932 70,000,000
211 نان و فرآورده های غلات پیشرفته 85933 176,000,000
212 نان و فرآورده های غلات جامع 85941 360,000,000
213 نان و فرآورده های غلات  شبکه 85944 750,000,000
214 اتوماسیون تخصصی نان و فرآورده های غلات 85947 1,425,000,000
215 اتوماسیون تخصصی قنادی و آجیل فروشی پنل صنفی قنادی و آجیل فروشی 81947 1,425,000,000
216 اتوماسیون تخصصی رستوران اندروید پنل صنفی رستوران اندروید 84947 840,000,000

☎️ مشاوره رایگان و خرید

028-33330858

09122821887