شرکت حسابداری تدبیرحساب همکاران
لیست قیمت نسخه های عمومی نرم افزار هلو

لیست قیمت نسخه های عمومی نرم افزار هلو


 قیمت ها به (ریال) است 

 

شرکت تدبیرحساب همکاران کد سند: 30
گروه محصول ‌نام محصول  كد محصول 

قیمت سال 1402(مرحله اول)

فروشگاهی فروشگاهي ساده  11                          25,000,000
فروشگاهي متوسط  12                          45,000,000
فروشگاهي پيشرفته  13                        108,000,000
فروشگاهي پيشرفته 2 کاربره 15                        300,000,000
شرکتی شركتي ساده  21                          32,000,000
شركتي متوسط  22                          65,000,000
شركتي پيشرفته  23                        118,000,000
 شركتي ويژه  24                        270,000,000
شرکتي پيشرفته 2 کاربره 25                        260,000,000
تولیدی توليدي ساده  31                          40,000,000
توليدي متوسط  32                          75,000,000
توليدي پيشرفته  33                        130,000,000
توليدي پيشرفته 2 کاربره 35                        410,000,000
جامع جامع  41                        350,000,000
صنعتی 42                        700,000,000
شبكه  44                        990,000,000

☎️ مشاوره رایگان و خرید

028-33330858

09122821887