موسسه حسابداری تدبیرحساب همکارانسامانه ساد ۲۴ چیست؟

سامانه ساد ۲۴ برای اعلام سرقت و پیگیری چک‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه مورد نظر هدف خود را با جلوگیری از جعل و کلاهبرداری چک برای حفظ اعتبار اصلی چک عنوان می‌کند.

تمامی حقوق برای تدبیرحساب همکاران محفوظ است