تدبیرحساب همکاران

دانلود رایگان جزوه کامل اصول حسابداری 1

دانلود رایگان جزوه کامل اصول حسابداری 1


تعریف های زیادی برای حسابداری ارائه شده است ولی به طور کلی به معنای دسته بندی و گزارش گیری از فعالیت های مالی در سازمان های مختلف است. اصول حسابداری 1 در رابطه با اصول پایه فعالیت های حسابداری و ایجاد گزارش های مالی برای بخش های خدماتی و بازرگانی سازمان ها است.

سرفصل های این جزوه


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی