تدبیرحساب همکاران

سقف معافیت مالیاتی کارکنان ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شد

سقف معافیت مالیاتی کارکنان ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را ۱۴۴ میلیون تومان سالانه اعلام کردند.
همچنین سقف معافیت مالیاتی مشاغل با افزایش ۵۵ درصدی به ۷۵ میلیون تومان در سال رسید. این رقم در خصوص درآمد اجاره مستغلات ۵۷ میلیون تومان در سال می‌باشد.

تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات ۱۰ درصد و سقف مالیات ۳۰ درصد خواهد بود

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:

۱-۲- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون  ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۳-۲- ‌نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون  ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی