تدبیرحساب همکاران

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو + تمدید 1403

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو + تمدید 1403


نرم‌افزارهای حسابداری هلو APEX

[قیمت ها به ریال است]

نام محصول کد محصول قیمت محصول قیمت تمدید
فروشگاهی ساده 11 37.500.000 13.250.000
فروشگاهی متوسط 12 67.500.000 23.500.000
فروشگاهی پیشرفته 13 129.600.000 45.500.000
فروشگاهی پیشرفته 2 کاربره 15 345.000.000 121.000.000
شرکتی ساده 21 43.200.000 15.000.000
شرکتی متوسط 22 74.000.000 26.000.000
شرکتی پیشرفته 23 135.000.000 47.500.000
شرکتی ویژه 24 270.000.000 94.500.000
شرکتی پیشرفته 2 کاربره 25 312.000.000 109.500.000
تولیدی ساده 31 60.000.000 21.000.000
تولیدی متوسط 32 115.000.000 40.000.000
تولیدی پیشرفته 33 155.000.000 40.000.000
تولیدی پیشرفته 2 کاربره 35 410.000.000 143.000.000
جامع 41 350.000.000 122.000.00
صنعتی 42 700.000.000 245.000.000
شبکه 44 990.000.000 347.000.000

 

عکس لیست قیمت نرم افزار هلو برای دانلود ⬇️

عکس لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو


تدبیرحساب همکاران

عامل فروش نرم افزار های طرفه نگار

 

☎️ مشاوره رایگان و خرید

09122821887 24ساعته


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی