تدبیرحساب همکاران

لیست قیمت و خرید نرم افزار های حسابداری سپیدار سیستم

لیست قیمت و خرید نرم افزار های حسابداری سپیدار سیستم


بسته های نرم افزار سپیدار شامل 5 بسته بازگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و پخش مویرگی می باشد، بصورت پیش تمامی مشتریان که نرم افزار سپیدار را تهیه میکنند اگر بیش از یک ماژول خریداری کنند 10 درصد تخفیف بر روی فاکتور داده می شود.

قیمت ها با 10درصد تخفیف اعمال شده

نرم افزار حسابداری خدماتی


سیستم حسابداری


سیستم دریافت و پرداخت


سیستم حقوق و دستمزد


سیستم فروش خدماتی


قیمت: 425,754,000 ریال

نرم افزار حسابداری پیمانکاری


سیستم حسابداری


سیستم دریافت و پرداخت


سیستم حقوق و دستمزد


حسابداری پیمانکاری


قیمت: 451,260,000 ریال

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی


سیستم حسابداری


سیستم دریافت و پرداخت


سیستم حقوق و دستمزد


سیستم مشتریان و فروش


سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی


سیستم پخش گرم


قیمت: 897,615,000 ریال

نرم افزار حسابداری تولیدی


سیستم حسابداری


سیستم دریافت و پرداخت


سیستم حقوق و دستمزد


سیستم مشتریان و فروش


سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی


سیستم تولید


قیمت: 706,320,000 ریال

نرم افزار حسابداری بازرگانی


سیستم حسابداری


سیستم دریافت و پرداخت


سیستم حقوق و دستمزد


سیستم مشتریان و فروش


سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی


قیمت: 557,208,000 ریال

 ☎️ مشاوره رایگان و خرید

028-33330858

09122821887

 

(ماشین حساب برای محاسبه قیمت ها)
 

سیستم ها

زیر سیستم ها


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی