تدبیرحساب همکاران

نمونه لوایح اعتراض مالیاتی

نمونه لوایح اعتراض مالیاتی


 نمونه لوایح مالیاتی در اعتراض به:
-کتمان درآمد
-معاملات غیر واقعی و بلک لیست
-گردش حسابهای بانکی
-غیرقابل نمودن اعتبارات مودی
-رد و غیرقابل رسیدگی کردن دفاتر


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی