تدبیرحساب همکاران

جزییات محدودیت‌های جدید تراکنش‌های بانکی در ایران

جزییات محدودیت‌های جدید تراکنش‌های بانکی در ایران


بانک مرکزی برای تراکنش‌هایی بانکی محدودیت‌های تازه وضع کرد که عبارتند از:
۱. اینترنت بانک و دستگاه کارتخوان:
سقف تراکنش برای هر کارت حداکثر ۵۰ میلیون تومان و سقف برداشت چند کارت هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز.

۲. موبایل بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت:
سقف موبایل بانک ۱۵ و سقف اپلیکیشن پرداخت ۵ میلیون تومان.

۳. خودپردازها:
حداکثر برداشت وجه ۲۰۰ هزار تومان و سقف انتقال وجه کارت در روز ۱۰ میلیون تومان.

۴. حواله ساتنا:
حداقل مبلغ قابل انتقال ۱۵ میلیون تومان و شرط انتقال وجه مراجعه حضوری به شعب بانک.

۵. حواله پایا:
سقف انتقال حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان و شرط انتقال وجه مراجعه حضوری به شعب بانک.

نکته:

–  همچنین اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان با استفاده از حواله ساتنا انتقال دهد دیگر امکان انتقال با حواله پایا را نخواهد داشت.
– اگر ۵۰ میلیون تومان با حواله ساتنا انتقال دهید، امکان ۵۰ میلیون تومان دیگر نیز با حواله پایا یا مجدداً با حواله ساتنا وجود دارد.


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی