تدبیرحساب همکاران

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تمدید شد

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تمدید شد


مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ تمدید شد. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تسلیم می نمایند امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنها فراهم نمایند.


لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی